0 ( 216 ) 361 50 01

POLİTİKALAR

Şirket Anayasamızda yer alan “AKADEMİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş insan kaynakları politikası oluşturmuştur.
Bu politikanın hayata geçirilebilmesi için Yönetim Kurulu hedefleri belirleyecek, eylem planlarını uygulamaya koyacaktır. Bu politika kapsamında Yönetim Kurulunun gözeteceği temel konular;
Kültür farklılığı gözetmeden, küresel bakış açısına ve becerilerine sahip İnsan Kaynakları potansiyelini oluşturmak.
Açık iletişime ve karşılıklı güvene dayanan bir iş ortamında; takım halinde ve bilgi ile çalışarak, sürekli daha iyiyi arayan, bir çalışma kültürünü ve İnsan Kaynakları sistemlerini oluşturmak.
Tanımlanan şirket kültürü çerçevesinde; paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek şirket performansına katma değer yaratmaktır.
Bu doğrultuda; İşyerimizde personel alımında adaylarda aranacak özellikler belirlenmiştir.
Her yıl sonunda tüm personele hedef ve yetkinlik bazlı açık “Performans Değerlemesi” uygulanır.
Her ay detaylı değerlendirme toplantıları yapılır. Bu toplantılara katılanlar tüm konularda görüşlerini özgürce açıklarlar.
İşyerimizde alınan kararlar ve çalışanları ilgilendiren konular intranet ve/ veya iç iletişim yolu ile duyurulur.
İşyerimizde tüm çalışanların görev tanımları yapılmış ve görev tanımları kişilere bildirilmiştir.
Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır.
Çalışanlarımızın memnuniyeti bizim için önemlidir. Bu amaçla belirli aralıklarla “Memnuniyet” ölçümü yapılır.
Akademi Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, çalışanlarının, iş ortaklarının ve tedarikçilerinin insan kaynaklarına saygı göstermelerini ve faaliyetlerini sürdürdükleri şehirlerde geçerli ilgili tüm kanun, yönetmelik ve talimatlara uygun hareket etmelerini bekler.
Akademi Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, çalışanları ile olan ilişkilerine değer verir. İşyerinde insan haklarının tanınmasına dayanan, tüm çalışanların değer gördüğü ve en iyiye doğru yüreklendirildiği açık ve katılımcı yönetim anlayışının gelişmesine yardımcı olmaya kararlıdır.
Akademi Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, İnsan Hakları Politikasına, aralarında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü, Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin de bulunduğu uluslararası insan hakları standartları yol göstermektedir.

Şirket Anayasamızda yer alan AKADEMİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş, Kalite politikası oluşturulmuştur.
Bu politikanın hayata geçirilebilmesi için Yönetim Kurulu hedefleri belirleyecek, eylem planlarını uygulamaya koyacaktır.
Bu politika kapsamında Yönetim Kurulunun gözeteceği temel konular;
Kalite Yönetim Sistemine bağlı olarak, mevcut hizmet kalite düzeyimizin planlı çalışma ve eğitimler sonucu sürekli gelişimini sağlamak.
Tüm süreçlerimizin en etkin şekilde çalışması için bir takım olarak çalışmak.
Genel Kabul Görmüş Değerleme Yöntemleri ve Uluslararası Değerleme Standartlarına Uygun Değerleme Çalışmaları Yapmak,
Sektörü geliştirici araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
Hizmet faaliyetlerinde daima tarafsız, bağımsız ve objektif davranmak ve gereken özeni ve titizliği göstermek.
Değerleme Uzmanlığı Mesleğinin gelişimine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak.
Müşteri odaklı çalışılarak iç ve dış pazar payımızı arttırmak.