0 ( 216 ) 361 50 01

MİSYON & VİZYON

VİZYONUMUZ

“Değerlemede, fark yaratarak öncü ve etkin olmak, kalıcı üstünlük sağlamak.”

MİSYONUMUZ

“Değerlemede, objektif, yenilikçi, bilimsel ve sürdürülebilir bir anlayışla değer yaratacak çözümler sunmak.”

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Etik Değerler

Hem kurum hem de kurumu oluşturan tüm çalışanlar olarak “Etik değerlere uygun davranmak” yaşam felsefemizi oluşturur. Ticari menfaatler için evrensel iş etiği ilkelerinden asla ödün vermeyiz.

Yetkinlik

Bizim anlayışımıza göre gelişim ve değişim kişiden başlar. Bu nedenle şirket olarak bireysel gelişime önem ve öncelik verir, maddi ve manevi olarak destekleriz. Amacımız sürekli öğrenen bir organizasyona dönüşebilmektir.

Güvenirlik

Tüm paydaşlarımızla açıklığa, samimiyete ,güvene ve kazan-kazan anlayışına dayalı iş ilişkileri kurmaya özen gösteririz. Tutarlı ve sürdürülebilir işbirlikleri kurmak için her türlü gayreti gösteririz. Tüm paydaşlarımıza “Akademi’ye koşulsuz güvenirim” dedirtmek bizler için her şeyden önce gelir.

Takım Çalışması

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var” cümlesindeki felsefeye inanırız. Bu nedenle katılımcı yönetim ilkelerini benimseriz. Takım çalışmalarıyla sinerji yaratmaya ve kişisel yetkinlik yanında takım performansını da geliştirmeyi önemseriz.
Yenilikçilik; Yeni ve yaratıcı çözümlere, bağlı olduğumuz dış çevrenin kurumsal sınırlarının elverdiği ölçülerde destekleyici yaklaşırız. Kişisel gelişim alanında yaratıcılığı ve yenilikçiliği sonuna kadar destekleriz.

Bağımsızlık

Kurum olarak işimizi, hiçbir baskı grubunun olası telkinlerine boyun eğmeden, profesyonellik ve objektiflik kuralları içerisinde yürütürüz. Bağımsızlığımızı Kişisel ya da kurumsal menfaatlerimize feda etmeyiz.

Öncü Olmak

Öncü olmak bizim için “Örnek olmak” demektir. Sektörümüzde hem davranışsal hem de iş sonuçları itibariyle ilkleri yapmak, bunları sektörün gelişimi doğrultusunda paylaşmak bizim için itici bir güç ve motivasyon kaynağıdır.