0 ( 216 ) 361 50 01

KENTSEL DÖNÜŞÜM

6306 sayılı Afet Riski Altında Alanların Dönüşümü Hakkındaki Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda kentsel dönüşüm sürecinin tamamlanmasına kadar önemli aktörler bulunmakta olup değerleme belki de bu aktörler arasında ara bulucu vazifesi gördüğünden sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi adına önemli unsur olduğu söylenebilir. Akademi kentsel dönüşüm süreci içinde kanun yapıcının şirketlere belirlediği rol kapsamında değerleme ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu hizmetler üç başlık altında dönüşüm alanın büyüklüğüne göre şekillenmekte olup; Bina Ölçeğinde Dönüşüm, Site Ölçeğinde Dönüşüm, Bölge Ölçeğinde Dönüşüm çalışmalarıdır.

BİNA ÖLÇEĞİNDE DÖNÜŞÜM
Bina ölçeğindeki dönüşüm işlemleri en çok, sözleşmeye itiraz ederek anlaşmaya
detaylı bilgi için tıklayınız…

SİTE ÖLÇEĞİNDE DÖNÜŞÜM
Site ölçeğindeki dönüşüm işlemlerinde ortaya çıkan iki temel sorun bulunmaktadır.
detaylı bilgi için tıklayınız…

BÖLGE ÖLÇEĞİNDE DÖNÜŞÜM
Bölge ölçeğindeki dönüşüm işlemlerinde en büyük sorun, dönüşüm işlerinde yerel
detaylı bilgi için tıklayınız…