0 ( 216 ) 361 50 01

İNSAN KAYNAKLARI

Akademi, dünya üzerindeki en değerli varlığın insan olduğunu bilerek Akademililerin huzurlu çalışarak mutlu olacakları ve kendilerini geliştirebilecekleri bir aile ortamı sunmayı hedefler.

ÇALIŞAN PROFİLİMİZ

Akademide çalışan veya çalışacak olan profesyonellerde şirket vizyonumuza göre oluşturulan aranan kriterler yetkin, uzman vizyonu olan ve şirket vizyonunu benimsemiş güven duyan, güvenilir, mutlu, pozitif enerji veren çözüm odaklı, çalışkan, proaktif, işbirliğine ve paylaşıma açık, açık iletişim kuran olarak belirlenmiştir.

SEÇME VE YERLEŞTİRME

Şeçme ve yerleştirme sürecinde kurum kültürümüze ve yukarıdaki profile uygun adayları AKADEMİ çatısı altında buluşturmayı hedefliyoruz.

ÜCRETLENDİRME VE YAN HAKLAR

Akademi’de ücretler, çalışanların sahip oldukları yetkinlikler, iş deneyimi ve üstelendikleri görevlerin kapsamı dikkate alınarak, bilimsel yöntemlerle hazırlanmış “Ücret Skalası” dikkate alınarak belirlenir. Ücret artışları yılda bir kez çalışanın objektif ve ölçülebilir hedeflere dayalı olarak mutabık kalınan Performans Değerlendirme sonuçlarının yanında, yıl içinde gerçekleşen enflasyon oranı ve sektör ücret eğilimleri dikkate alınarak yapılmaktadır.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Akademi yönetim sürecinde “PERFORMANS YÖNETİMİ “ sistemini uygulayan bir şirkettir.
Performans yönetimi sisteminin birinci amacı, Şirket vizyonundan kişisel hedeflere uzanan hedefler zincirini bütünlük içerisinde ve vizyondan kopmadan yürütebilmek ve topyekün olarak hedeflere ulaşmak,
İkinci amacı ise. Çalışanlarını bu hedeflere ulaşabilmeleri için gerekli yetkinliklerle donatarak, performanslarının artmasına yardımcı olmaktır. Performans Yönetimi Sistemi, çalışanların gelişimlerini en üst seviyeye taşımaya odaklandıkları ve konuyla ilgili koçluk ve danışmanlık aldıkları, başarının objektif verilerle ölçülerek tutarlı bir şekilde ödüllendirildiği bir sistemdir. Bu süreçte ortaya çıkan gelişim gereksinimlerinden yola çıkılarak çalışanların gelişimi planlanır ve eğitim programları tasarlanır.
Çalışanlar Akademinin hedefleri kapsamında kişisel gelişimlerin ve hedeflerini gerçekleştirmek için çalışırlar. Her yıl sonunda gerçekleşen performans değerlendirme dönemi sonrasında çalışanlara şirket içinde yatay veya dikey kariyer haritalarında farklı kariyer yolları sunulurken yıl içinde elde ettikleri başarılara paralel olarak ödüllendirilirler.