0 ( 216 ) 361 50 01

Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Değerleme Raporu Hizmeti

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ ve ‘’19 Şubat 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yayımlanan Yabacıların Taşınmaz Edinimi Hakkındaki Genelge’’ doğrultusunda; hem vatandaşlık başvurusu aşamasından hem de gayrimenkul işlemlerinde tarafı olduğu satıcı/alıcı kimliğiyle yapılacak bütün işlemlerde değerleme raporu alınması zorunludur. Bu kapsamda Akademi GD olarak taşınmazlarınızı uluslararası değerleme standartları ışığında yasal sınırlarını, kısıtlılıklarını fiziksel ve ekonomik güncel durumunu, gelir getiri potansiyeli, gayrimenkullerinizin etkilendiği kanun ve yönetmelikler dikkate alınarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde değerlendirerek değerleme hizmetlerini sunmaktayız.