0 ( 216 ) 361 50 01

SPK LİSTESİNE ALINMA

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII No: 35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere 07.02.2011 tarihinde Kurul’ca listeye alınmıştır.
Şirketimiz 2011 yılı içinde T.İş Bankasına değerleme hizmeti vermeye başlamıştır.