0 ( 216 ) 361 50 01

SİTE ÖLÇEĞİNDE DÖNÜŞÜM

Site ölçeğindeki dönüşüm işlemlerinde ortaya çıkan iki temel sorun bulunmaktadır. Site içinde bir çok blok ve bloklarda katlara göre bağımsız bölümler bulunmaktadır. Yeni oluşacak proje mer-i plan şartlarına esas olarak ve mimari kısıtlamalar sebebiyle, mevcut durumdaki blokların fiziksel yapılarına göre her bir kat nezdinde eşit bağımsız birim üretemediği için malikler tarafından sorunların oluştuğu gözlenmektedir. Bu tarz durumlarda geliştiricilerin yapmış olduğu yerleşim şemalarında bazı daireler mimari tasarım sebebiyle olması gereken kattan bir veya birkaç kat üstte konumlandığı gözlenmekte ve bu durum diğer malikler tarafından sorun haline dönüştürülme potansiyeli taşıdığı için, sürecin önünün tıkandığı durumlar oluşmaktadır. Yaşana bu durumlar karşısında Akademi olarak alternatifli en adil değer tabanlı dağıtım modeli oluşturularak tıkanan süreci değerleme danışmanlık hizmetlerimiz yönetmekteyiz.
Başlıca Hizmetlerimiz;
Mevcut Durum Tespiti

 • Mülkiyetler Kapsamında Blok Bazında Hak Sahipliliği Tespiti
 • Mevcut Blokların Analizi (Kat, Ünite tipolojisi, Daire – Ofis – Dükkan Tipi Bağımsız Bölüm Adeti, Kulanım Alanı, vb.)
 • Mevcut Blokların Şerefiye Parametrelerinin Belirlenerek Şerefiye Algoritma Modelinin Kurulması
 • Pazar (Emsal Araştırması)
 • Mevcut Bloklarda Yer Alan Ünitelerin Şerefiye Puanları Karlığında Değer Takdiri
 • Meri Plan Şartlarına Göre Fizibilite Etütleri Sonucunda Arsa Değeri Takdiri ve Bağımsız Bölüm Arsa Paylarına Göre Dağılım Tablosu
  Arsa Payı Düzeltme İşlemleri
 • Arsa Payı İtiraz Davalarına veya Taleplere Göre Mevcut Bloklarda Yer Alan Üniteler İçin Kat İrtifakının Kurulduğu Yıl Özelinde Belirlenen Şerefiye Parametrelerine Esas Blok İçinde Yer Alan Ünitelere Adil Arsa Payı Oranlarının Saptanması
  Proje Değer Tespiti ve Paylaşım
 • Avan Projede Yer Alacak Ünitelerinin Şerefiye Parametrelerine Esas Değer Tespiti
 • Avan Proje Kapsamında Hak Sahiplerine ve Yatırımcıya Ait Bağımsız Birimlerin Uygun Dağıtım Modeli Kriterleri Saptanarak Öneri Yerleşim Şemalarının Hazırlanması
 • Kentsel Dönüşümde Hak Sahiplerinin Kendi Aralarındaki Paylaşımlara Yönelik Mevcut Durum Değerleri Nezdinde Hazırlana Değer Tabanlı Model İle Dağıtım Modelinin Kurgulanması
 • Adil Bir Paylaşım Modelinin Oluşturulması Adına Değer Tabanlı Dağıtıma Esas Alacak/Borç Bedellerinin Saptanarak Denkleştirme Tablosu Detaylarının Oluşturulması
 • Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yenilenecek Binayı Maliklerin Yaptıracağı Süreçlerde Oluşacak Bina Yapım Maliyet Tekliflerinin İncelenmesi & Kontrolü ve Karar Kılınan Bina Yapım Maliyetinin Malikler Arasında Katlanılacak Maliyet Paylarının Çeşitli Modellerle Hesaplanması