0 ( 216 ) 361 50 01

OFİS

Akademi olarak satın alma veya kiralama işlemlerinde gayrimenkul piyasasındaki profesyonellerimiz ofis varlıklarına yapılacak yatırımlar için piyasa araştırmasına dayalı olarak stratejiler geliştirerek değerleme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Gayrimenkul Değerleme çalışmasının ayrılmaz bir parçası olan, fizibilite etütleri ile uzmanlarımızın spesifik piyasa özellikleri hakkındaki tecrübelerine dayalı olarak mülkün değerini etkileyebilecek her türlü risk unsuru ve avantajları belirlenerek oluşturulan nakit akışları sonuçlarına göre müşterilere karar verme süreçlerine yardımcı olunması hedeflenmektedir.