0 ( 216 ) 361 50 01

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Akademi tarafından verilen gayrimenkul geliştirme hizmeti; geliştirilecek arsa temini sonrası yapılandırılacak projenin yapım sürecinden ve satışına kadar tüm basamaklardaki danışmanlık hizmetlerini kapsar.
Proje’nin iyi ve etkin bir şekilde tamamlanması için projeyi gayrimenkul kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına hizmet edebilecek bir hale getirilerek piyasadaki rakiplerinden ayrışmasını sağlamak ve kiralamaya/satışa yönelik olarak piyasada rekabet gücünü yükseltip Proje’nin pazarlama riskini azaltma stratejileri belirlenmektedir.

Gayrimenkul Geliştirme Danışmanlığı hizmetinde ağırlıklı olarak dört konu üzerinde durulmaktadır.
Proje kapsamında Pazar araştırması&analizi, En Verimli & En İyi Kullanım Analizi, Ekonomik Fizibilite Modelleme ve Konsept Geliştirme çalışmalarında geliştirmenin cevapları aranmaktadır.

Pazar analizi En Verimli & En İyi Kullanım Analizine altlık oluşturması çalışmalarının en önemli bir parçasıdır. Pazar analizi, gayrimenkulün ve yakın çevresinin tanımlanması, talep ve arzın saptanması konularını içerir. Pazar analizi sonunda çıkan sonuçlar ve kabuller finansal fizibilite çalışmalarında da kullanılır. Pazar analizi sadece En Verimli & En İyi Kullanım Analizi öncesinde değil fizibilite süresince devam eden bir süreçtir. Projenin gelişme döneminde ve yönetim aşamalarında Pazar analizi çalışmalarına devam edilmektedir.
Pazar araştırması, En Verimli & En İyi Kullanım Analizine taban oluşturması için mer-i plan şartlarının izin verdiği kullanımlar belirlenerek, söz konusu bu kullanımlara yönelik pazarda rekabet halinde olunacak projelerde; projelerin kullanım türlerine ve bileşenlerine göre pazar araştırması yapılmaktadır.
Geliştiricinin marka gücü ve satış kabiliyetlerine göre arsa üzerinde geliştirilecek proje türleri baz alınarak kiraya veya satışa çıkabileceği rakamalar pazar araştırma sonuçlarından sonra tahmin edilmektedir.

Gayrimenkul geliştirme sürecinin en önemli safhası olup, gayrimenkulü ne tür, nasıl, ne zaman ve nerede geliştirileceğinin cevaplarını aramaktadır. Gayrimenkul geliştirme sürecinde en verimli & en etkin kullanım analizi bir mülkün fiziksel olarak yapılabilirliğini, yasal olarak izin verilebilirliğini, finansal olarak yapılabilirliğini test etme yöntemi ile azami düzeyde verimli olacak kullanım türünün seçilmesi amaçlanmaktadır.

Gayrimenkul yatırımcıları yatırdıkları sermayenin geri dönüşündeki kar beklentileri sürecinde risk almaktırlar. Bir gayrimenkul geliştirme projesinin gelirlerinin hesaplanması için önceden belli başlı kabul edilen finansal ve ekonomik varsayımlar yapılması gerekmektedir. Verdiğimiz bu hizmetle geliştiricinin buna bağlı olarak proje içinde bulunup bulunmama kararını destek verilerek ne ölçüde risk alacağının kararı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yatırım öncesinde yapılan fizibilite çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

Ekonomik Fizibilite Modelleme Similasyonu

 • Gayrimenkul ve yakın çevresinin tanımlanması,
 • Talep Analizi,
 • Arz Analizi,
 • Satışacak & Kiralanacak Alanların Belirlenmesi,
 • Maliyet Aanalizi
 • Finansman Maliyeti
 • Finansal Analizler
 • Değerleme

Ekonomik fizibilite sürecinde; geliştirilecek gayrimenkul projesinin yakın çevresi tanımlanarak Pazar analizi tamamlanır. Pazar analizi ışığında arz ve talep dengesi saptanarak satılacak/kiralanacak gayrimenkul alanları belirlenerek bu alan üzerinden elde edilecek potansiyel gelir hesaplanır. Projenin inşaat ve finansman maliyeleri saptanarak finansal analizlerle değerlendirme gerçekleştirilir.
Geliştirilecek gayrimenkul projesinin seçilen hareket yönü, belirli kısıtlamalar ve mevcut kaynaklar dahilinde, açıkça tanımlanmış hedefe ulaşılmasında makul bir sonuç çıkması halinde fizibl olarak tanımlanır. Bu duruma yönelik yatırımcı bilgilendirilerek ve gayrimenkul geliştirme sürecinin diğer adımlarına geçilmektedir.

Geliştirilecek gayrimenkul projesinin sınırları fizibilite aşamasında belirlendikten sonra üretilen fikirlerin pazarda yerinin olup olmadığı üretim aşamasından çok önce belirlenmelidir. Bu yüzden potansiyel kullanıcıların davranışlarını, tercihlerini, eğilimlerini, alışkanlıklarını, neye değer verdiklerini tespit etmek antket, trend eğilimi, birebir görüşmeler ve kullanıcı testi gibi araştırma yöntemleri uygulanmaktadır
Yapılacak bu araştırmaların neticesine göre gayrimenkul projesine katma değer katabilecek konsept geliştirme detayları belirlenmektedir.
Konsept geliştirme detayları;

 • Hedef kitle tanımlaması
 • Rakip proje konsept ve mix use araştırması
 • Rekabet edilen projelerle karşı geliştirilecek projenin avantajları, dezavantajları, artıları, eksikleri
 • Geliştirilecek proje kapsamında ünite tipoloji ve tip bazında m² dağılımının oluşturulması çalışmalarının hazırlanarak alternatifli önerilerin sunulması,
 • Projede fonksiyonların proje konseptine uygunluğunun “fonksiyonel bütünlük” kapsamında değerlendirilmesi,
 • Mimari ekibin oluşturacağı vaziyet planı, ortak sosyal donatı, otopark ve rekreasyon alanların incelenerek, gayrimenkullerin değerini etkileyecek unsurların öneri olarak sunulması
 • “Olmazsa-Olmazlar” belirlenerek, “Farklılaşma Kriterleri” hususundaki önerilerde bulunulması,
 • Projeye uygun konsept geliştirilerek satış ve pazarlama çalışmalarına danışmanlık hizmetleri verilmektedir.