0 ( 216 ) 361 50 01

FİNANS KURULUŞLARI

Akademinin bilgi birikimi ile sunduğu danışmanlık hizmetinin amacı finans kuruluşlarının gayrimenkul portföyünün verimliliğini ve performansını artırmaktadır.
Gayrimenkuller finans kuruluşlarının bilançosundaki en büyük üç beş maliyetten biri olduğu düşünülmektedir. Finans kuruluşlarının gayrimenkul portföyü stratejik ve verimli bir şekilde yönetildiğinde, üretkenliği artırabilecek değerli bir varlık olarak işlev görmektedir. Akademi sunduğu hizmette; herhangi bir bölgede yer alan gayrimenkul portföyleriniz için, hedeflerinizle uyumlu ve finans sektörünün gereksinimlerine duyarlı uzun vadeli bir stratejiler geliştirerek sahip olduğunuz veya kiraladığınız mülklerinizi fikir ve önerilerimizle optimize etmek amaçlanmaktadır.

Teminat amaçlı kredi veren, ipotek koyan finans kuruluşlarına konu gayrimenkul ister sorunsuz olsun ister karmaşık gayrimenkul olsun sorunlarını anlamaları ve bunların üstesinden gelmeleri için Uluslararası Değerleme Standartları ve varsa Teknik Şartnamelerine göre teminata konu gayrimenkul için Pazar Değeri hakkın görüşler sunulmaktadır.