0 ( 216 ) 361 50 01

ENERJİ & AKARYAKIT

Akademi enerji sektöründe farklı yatırım projelerini uluslararası kabul görmüş teknik analizler kullanarak değerler. Yatırımın ne kadar kazanç getireceğini, beklenen değerini, ne kadar kaybettirebileceğini, senaryo ve hassasiyet analizleriyle iyi ve kötü olasılıklara göre değerlendirmenizi sağlamaktadır.

Sektörel kırılımlara yönelik verdiğimiz hizmetler;

Rüzgar enerjisi yatırımlarının değerleme ve danışmanlık hizmetleri için yapılan risk analizleriyle risk yaratan tüm parametreleri belirlenerek yatırımlarının beklenen tahmini getirilerini hassasiyet analizleri ile destekleyerek değerlerini hesaplayarak danışmanlık hizmeti vermektedir.

Güneş enerjisi santrallerinden elde edilen geliri belirleyen en önemli iki parametre ısı değerleri ve oluşacak saatlik elektrik fiyatlarıdır. Akademi Güneş enerjisi santralleri yatırımlarının beklenen tahmini getirilerini hassasiyet analizleri ile destekler ve değerlerini hesaplanması konusında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Termik santraller, üretim hacmine, miktarına veya üretime başlayıp başlamamasına; elektrik ve kömür fiyatlarındaki değişikler doğrultusunda karar vermektedir. Termik santraller bu nedenle piyasadaki olumsuz havadan ve şişen fiyatlardan çok etkilenirler Bu nedenle çoğunlukla tesisler açma/kapama kararlarındaki sıklık açısından çok verimli santraller olmadığı gerçeği bulunmaktadır. Akademi olarak sağaldığımız bu serviste bu risk unsurları göz önünde bulundurarak yapılacak yatım konusunda beklenen tahmini getirilerini hassasiyet analizleri ile destekler ve değerlerini hesaplanması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Akaryakıt istasyonları 7/24 çalışan ve bulunduğu lokasyon yaşayan gayrimenkul türleridir. Genel olarak üç tip akaryakıt istasyonları bulunmakta olup bunlar; şehir merkezinde çok yoğun satış yapan, şehir içinde olup çevre yolu niteliğindeki aks üzerinde bulunan ve şehirler arası ulaşımı sağlayan aks üzerinde bulunan akaryakıt istasyonlarıdır. Akaryakıt istasyonları değerleme danışmanlık hizmetleri kapsamında bölge kapitalizasyon oranları, bayrak süresi, dağıtıcı firma ile yapılan özel prim ve kar oranı anlaşmaları, intifa hakkı, günlük akaryakıt satışı ve market satış verileri ışığında net kar verileri vb. bilgilere dikkat edilmektedir.