KENTSEL DÖNÜŞÜM

18 May: BÖLGE ÖLÇEĞİNDE DÖNÜŞÜM

Bölge ölçeğindeki dönüşüm işlemlerinde en büyük sorun, dönüşüm işlerinde yerel idare garantörlüğü olmasına rağmen alanı büyüklüğünden ve fonksiyonların çeşitliliğinin fazla olmasından ötürü ikna kabiliyetinde yaşanan sıkıntılar ve uzlaşmazlığın yarattığı çözümsüzlükler yıllar sürebilmektedir. Akademi olarak bu tip sorunlu durumlarla karşılaşılmadan önce çok paydaşlı ve disiplinli yaklaşım gerektiren bu süreci Proje Yönetimi çalışmalarımız doğrultusunda geliştirdiğimi metotlar ve modellerle değerleme ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Başlıca Hizmetlerimiz; Riskli Alan Geliştirme Analizi; Riskli Alan Olarak İlan Edilen Alanda Geliştirilmesi Hedeflenen Proje Alanında Yasal, Fiziksel Ve Finansal Açısından Gerçekleştirilmesi Muhtemel Projenin Özelliklerine Ve Tespitine Yönelik En Verimli Ve İyi Kullanım Stratejileri Belirlenerek Proje Geliştirme Süreci Danışmanlığı En Verimli Ve İyi Kullanım Stratejisi Sonucuna Göre Uygulanmasına Karar Verilen Seçimin, Fikirsel Olarak Uygulamaya Geçme Aşamasında Proje İçinde Aktif Rol Alacak Modellerini Belirlenerek Proje Konseptinin Geliştirilmesi Çalışmalarında Danışmanlık Verilmesi Değerleme Modeli Seçimi & Alternatifleri Proje Dinamiklerine Ve Bölge Özelliklerine Göre Geliştirilecek Yazılımla Algoritmik Değer Tabanlı Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi Proje…

18 May: SİTE ÖLÇEĞİNDE DÖNÜŞÜM

Site ölçeğindeki dönüşüm işlemlerinde ortaya çıkan iki temel sorun bulunmaktadır. Site içinde bir çok blok ve bloklarda katlara göre bağımsız bölümler bulunmaktadır. Yeni oluşacak proje mer-i plan şartlarına esas olarak ve mimari kısıtlamalar sebebiyle, mevcut durumdaki blokların fiziksel yapılarına göre her bir kat nezdinde eşit bağımsız birim üretemediği için malikler tarafından sorunların oluştuğu gözlenmektedir. Bu tarz durumlarda geliştiricilerin yapmış olduğu yerleşim şemalarında bazı daireler mimari tasarım sebebiyle olması gereken kattan bir veya birkaç kat üstte konumlandığı gözlenmekte ve bu durum diğer malikler tarafından sorun haline dönüştürülme potansiyeli taşıdığı için, sürecin önünün tıkandığı durumlar oluşmaktadır. Yaşana bu durumlar karşısında Akademi olarak alternatifli en adil değer tabanlı dağıtım modeli oluşturularak tıkanan süreci değerleme danışmanlık hizmetlerimiz yönetmekteyiz. Başlıca Hizmetlerimiz; Mevcut Durum Tespiti Mülkiyetler Kapsamında Blok Bazında Hak Sahipliliği Tespiti Mevcut Blokların Analizi (Kat, Ünite tipolojisi, Daire – Ofis – Dükkan Tipi Bağımsız Bölüm Adeti, Kulanım Alanı, vb.) Mevcut Blokların Şerefiye Parametrelerinin Belirlenerek Şerefiye…

18 May: BİNA ÖLÇEĞİNDE DÖNÜŞÜM

Bina ölçeğindeki dönüşüm işlemleri en çok, sözleşmeye itiraz ederek anlaşmaya yanaşmayan ve kanun kapsamınca azınlık konumuna düşen maliklerin sahibi oldukları bağımsız bölüm/bölümlerine ilişkin arsa paylarına ait rayiç bedellerin tespit ettirilmesi işlemlerinden oluşmaktadır. Kanunda belirtildiği üzere; yasal çoğunluğu oluşturan çemberin dışında kalan maliklerin mülkleri satışa çıkarılıyor ve bu aşamada da değerleme talebi ihtiyacı oluşmaktadır. Bu tarz bina ölçeğindeki raporlarda hızlı ve güvenilir biçimde değerleme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Başlıca Hizmetlerimiz; Mevcut Durum Tespiti Mülkiyetler Kapsamında Hak Sahipliliği Tespiti Mevcut Bina Analizi (Kat, Ünite tipolojisi, Daire – Ofis – Dükkan Tipi Bağımsız Bölüm Adeti, Kulanım Alanı, vb.) Pazar (Emsal Araştırması) Mevcut Bağımsız Bölümlerin veya Binanın Değer Takdiri Meri Plan Şartlarına Göre Fizibilite Etütleri Sonucunda Arsa Değeri Takdiri ve Bağımsız Bölüm Arsa Paylarına Göre Dağılım Tablosu Arsa Payı Düzeltme İşlemleri Arsa Payı İtiraz Davalarına veya Taleplere Göre Mevcut Bina İçin Adil Arsa Payı Oranlarının Saptanması Proje Değer Tespiti ve Paylaşım Avan Projede Yer…