0 ( 216 ) 361 50 01

BÖLGE ÖLÇEĞİNDE DÖNÜŞÜM

Bölge ölçeğindeki dönüşüm işlemlerinde en büyük sorun, dönüşüm işlerinde yerel idare garantörlüğü olmasına rağmen alanı büyüklüğünden ve fonksiyonların çeşitliliğinin fazla olmasından ötürü ikna kabiliyetinde yaşanan sıkıntılar ve uzlaşmazlığın yarattığı çözümsüzlükler yıllar sürebilmektedir. Akademi olarak bu tip sorunlu durumlarla karşılaşılmadan önce çok paydaşlı ve disiplinli yaklaşım gerektiren bu süreci Proje Yönetimi çalışmalarımız doğrultusunda geliştirdiğimi metotlar ve modellerle değerleme ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Başlıca Hizmetlerimiz;
Riskli Alan Geliştirme Analizi;

 • Riskli Alan Olarak İlan Edilen Alanda Geliştirilmesi Hedeflenen Proje Alanında Yasal, Fiziksel Ve Finansal Açısından Gerçekleştirilmesi Muhtemel Projenin Özelliklerine Ve Tespitine Yönelik En Verimli Ve İyi Kullanım Stratejileri Belirlenerek Proje Geliştirme Süreci Danışmanlığı
 • En Verimli Ve İyi Kullanım Stratejisi Sonucuna Göre Uygulanmasına Karar Verilen Seçimin, Fikirsel Olarak Uygulamaya Geçme Aşamasında Proje İçinde Aktif Rol Alacak Modellerini Belirlenerek Proje Konseptinin Geliştirilmesi Çalışmalarında Danışmanlık Verilmesi
  Değerleme Modeli Seçimi & Alternatifleri
 • Proje Dinamiklerine Ve Bölge Özelliklerine Göre Geliştirilecek Yazılımla Algoritmik Değer Tabanlı Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi
 • Proje Dinamiklerine Ve Bölge Özelliklerine Göre Geliştirilecek Yazılımla Kullanım Alanı Tabanlı Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi
  Mevcut Durum Tespiti
 • Parsel Bazında Mülkiyet Tespiti Çalışmaları
 • Parsel Bazında Mevcut Ünite (Kat, Ünite Tipolojisi, Daire – Ofis – Dükkan Tipi Bağımsız Bölüm Adeti, Kulanım Alanı, Vb.)
 • Gayrimenkullerin Yerinde Tespitleri İle Şerefiye Parametreleri Ve Kullanım Alanlarını Tespiti İle Yasal Olarak Karşılaştırılması
 • Sokak, Cadde, Bulvar Gibi Ulaşım Akslarının Şerefiye Parametrelerine Göre Değer Haritalarının Oluşturulması
 • Bağımsız Birimlerin Gayrimenkul Değerleri Açısından Şerefiye Parametrelerinin Belirlenerek Şerefiye Algoritma Modelinin Kurulması
 • Pazar (Emsal Araştırması)
 • Bölge bazında gayrimenkullerin katılım değerlerinin tespiti ve oranları
 • Meri Plan Şartlarına Göre Fizibilite Etütleri Sonucunda Arsa Değeri Takdiri ve Bağımsız Bölüm Arsa Paylarına Göre Dağılım Tablosu
  Proje Değer Tespiti ve Paylaşım
 • Avan Projede Yer Alacak Ünitelerinin Şerefiye Parametrelerine Esas Değer Tespiti
 • Avan Proje Kapsamında Hak Sahiplerine ve Yatırımcıya Ait Bağımsız Birimlerin Uygun Dağıtım Modeli Kriterleri Saptanarak Öneri Yerleşim Şemalarının Hazırlanması
 • Kentsel Dönüşümde Hak Sahiplerinin Kendi Aralarındaki Paylaşımlara Yönelik Mevcut Durum Değerleri Nezdinde Hazırlana Değer Tabanlı Model İle Dağıtım Modelinin Kurgulanması
 • Adil Bir Paylaşım Modelinin Oluşturulması Adına Değer Tabanlı Dağıtıma Esas Alacak/Borç Bedellerinin Saptanarak Denkleştirme Tablosu Detaylarının Oluşturulması
 • Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yenilenecek Binayı Maliklerin Yaptıracağı Süreçlerde Oluşacak Bina Yapım Maliyet Tekliflerinin İncelenmesi & Kontrolü ve Karar Kılınan Bina Yapım Maliyetinin Malikler Arasında Katlanılacak Maliyet Paylarının Çeşitli Modellerle Hesaplanması