0 ( 216 ) 361 50 01

BİNA ÖLÇEĞİNDE DÖNÜŞÜM

Bina ölçeğindeki dönüşüm işlemleri en çok, sözleşmeye itiraz ederek anlaşmaya yanaşmayan ve kanun kapsamınca azınlık konumuna düşen maliklerin sahibi oldukları bağımsız bölüm/bölümlerine ilişkin arsa paylarına ait rayiç bedellerin tespit ettirilmesi işlemlerinden oluşmaktadır. Kanunda belirtildiği üzere; yasal çoğunluğu oluşturan çemberin dışında kalan maliklerin mülkleri satışa çıkarılıyor ve bu aşamada da değerleme talebi ihtiyacı oluşmaktadır. Bu tarz bina ölçeğindeki raporlarda hızlı ve güvenilir biçimde değerleme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
Başlıca Hizmetlerimiz;
Mevcut Durum Tespiti

 • Mülkiyetler Kapsamında Hak Sahipliliği Tespiti
 • Mevcut Bina Analizi (Kat, Ünite tipolojisi, Daire – Ofis – Dükkan Tipi Bağımsız Bölüm Adeti, Kulanım Alanı, vb.)
 • Pazar (Emsal Araştırması)
 • Mevcut Bağımsız Bölümlerin veya Binanın Değer Takdiri
 • Meri Plan Şartlarına Göre Fizibilite Etütleri Sonucunda Arsa Değeri Takdiri ve Bağımsız Bölüm Arsa Paylarına Göre Dağılım Tablosu
  Arsa Payı Düzeltme İşlemleri
 • Arsa Payı İtiraz Davalarına veya Taleplere Göre Mevcut Bina İçin Adil Arsa Payı Oranlarının Saptanması
  Proje Değer Tespiti ve Paylaşım
 • Avan Projede Yer Alacak Ünitelerin Değer Tespiti
 • Avan Proje Kapsamında Hak Sahiplerine ve Yatırımcıya Ait Bağımsız Birimlerin Uygun Dağıtım Modeli Kriterleri Saptanarak Öneri Yerleşim Şemalarının Hazırlanması
 • Kentsel Dönüşümde Hak Sahiplerinin Kendi Aralarındaki Paylaşımlara Yönelik Mevcut Durum Değerleri Nezdinde Hazırlana Değer Tabanlı Model İle Dağıtım Modelinin Kurgulanması
 • Adil Bir Paylaşım Modelinin Oluşturulması Adına Değer Tabanlı Dağıtıma Esas Alacak/Borç Bedellerinin Saptanarak Denkleştirme Tablosu Detaylarının Oluşturulması
 • Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yenilenecek Binayı Maliklerin Yaptıracağı Süreçlerde Oluşacak Bina Yapım Maliyet Tekliflerinin İncelenmesi & Kontrolü ve Karar Kılınan Bina Yapım Maliyetinin Malikler Arasında Katlanılacak Maliyet Paylarının Çeşitli Modellerle Hesaplanması